כניסה להורים 

יום המשפחה

הצהרת זכויות הילד

   
הצהרת זכויות הילד הישראל

 
הילד הוא אדם שלם ואנושי מרגע לידתו . ילדי ישראל של היום הם אזרחי המחר ועתיד האומה.
 
1 -  זכותו של כל ילד* לקבל הזדמנות ואפשרות לגדול ולהתפתח גופנית, מוסרית, רוחנית, נפשית, רגשית, שכלית וחברתית
       בצורה בריאה ובתנאים של חרות וכבוד.
 
2 - זכותו של כל ילד לגדול בבית הוריו ולקבל שם הזנה, חינוך, הגנה, האהבה והבנה. ילד לא יופרד מהוריו אלא בנסיבות
      יוצאות מן הכלל.זכותו של ילד במקרה כזה לקבל תחליף בית מתאים, דומה עד כמה שניתן לבית הורים תקין תוך שמירת
      קשר עם משפחתו הטבעית .
 
3 - זכותו של כל ילד לקבל, משעת לידתו או סמוך לה, שם ונתינות .
 
4 - זכותו של כל ילד להנות מביטוח סוציאלי מעוגן בחוק, כולל קיצבאות, שירותים וטיפול רפואי, לו ולאימו, לפני הלידה,
     במהלכה ואחריה.
 
5 - זכותו של כל ילד   לקבל חינוך חינם בהיקף ובאיכות מירביים מגיל הגן ועד לסיום לימודיו התיכוניים, בדרך שתתאים ליכולתו,
     לכישוריו ולמיצוי מלא של הפוטנציאל הטמון בו.
 
6 - זכותו של כל ילד   לקבל הגנה מלאה ויעילה מכל צורה של הזנחה, ניצול, התעללו , התאכזרות או השפלה - גופנית
      ונפשית - בבית הוריו או מחוצה לו.
 
7 - זכותו של כל ילד   להיות מוגן מפני: ניצול לא הוגן במסחר, בפרסום וביחסים כלכליים, תעסוקה העלולה לפגוע בבריאותו,
     בחינוכו או בהתפתחותו התקינה. חשיפה פוגעת באמצאי התקשורת.
 
8 - זכותו של כל ילד   ליהנות מהתייחסות מיוחדת של מערכת המשפט ואכיפת החוק הכולל: ייצוג נאות והגנה משפטית 
     מלאה בכל משפט הנוגע לו.
  
9 - זכותו של כל ילד   העובר על החוק להתחשבות מיוחדת בגילו ובמצבו, לפטור מאחריות פלילית עד גיל הקובע בחוק,
      לטיפול מתאים ומיוחד כולל הפרדה ממבוגרים עבריינים כאשר חלה עליו אחריות פלילית.
 
10 - זכותו של כל ילד   לקבל טיפול רפואי, שכלי ונפשי בעת הצורך ומוקדם ככל האפשר מתוך מטרה למנוע מחלה, נכות
        או כל התפתחות בלתי תקינה.
 
11 - זכותו של כל ילד   הסובל מנכות, ממחלה, או מליקוי כלשהו, לקבל את החינוך והטיפול המתאימים שיבטיחו את מיצוי
        יכולתו וכישוריו, תוך שאיפה לשילובו המלא בחברה.
 
12 - זכותו של כל ילד   לקבל עדיפות בטיפול , בהגנה ובהצלה בעיתות חירום .
 
* בכל מקום בו נאמר ילד , הכוונה לילד וילדה .  
 
לקריאת הנוסח המלא של " הצהרת זכויות הילד בישראל " כפי שערך ד"ר יצחק קדמן - לחץ כאן 
 
 
אתר זה הינו חלק מפורטל גני הילדים  אתר הגננת - חיפוש גן ילדים, פעוטון וצהרון בסביבת מגוריך. כל המידע על גני ילדים, להורים ולגננות .      הוסף למועדפים ושתפ/י את חבריך ב-